ვორქშოპი 1 – კომპოზიცია   
30.09.2018 - 11:00 - კონსერვატორია თბილისი

კლაუს ლანგი (ავსტრია), გრაცის კონსერვატორიის პროფესორი
ვორქშოპი 2 - ელექტრონული მუსიკა   
01.10.2018 - 14:00 - კონსერვატოია თბილისი

ფრედერიკ რობინსონი (შვეიცარია/გერმანია), პროდიუსერი, ბაზელის მუსიკის აკადემია
ვორქშოპი 3 - დასარტყამი საკრავები  
01.10.2018 - 14:00 - კონსერვატოია თბილისი

პიტერ კონრადინ ცუმტორი (შვეიცარია)