ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
 _________თბილისი
 __________29.9. 19.00 კონცერტი 1
 __________30.9. 17.00 საუბარი
 __________30.9. 19.00 კონცერტი 2
 __________30.9. 22.00 კონცერტი 3
 __________1.10. 19.00 კონცერტი 4
 __________2.10. 14.00 საუბარი
 __________2.10. 19.00 კონცერტი 5
 __________30.9.-1.10. ვორქშოპი
 __________თელავი 3.10.18
 __________კავთისხევი 4.10.18
 შ ვ ე ი ც ა რ ი ა
 _________ციურიხი
 __________3.2. 19.00 კონცერტი 8
 __________8.2. 20.30 კონცერტი 9  __________12.3. 20.30 კონცერტი 10
 __________13.3. 19.00 კონცერტი 11

 ა რ ქ ი ვ ი
 __________CE 2005
 __________CE 2007
 __________CE 2011
 __________CE 2013
 __________CE 2016
 კ ო ნ ტ ა ქ ტ ი
 __________ ჩვენს შესახებ
  მ ხ ა რ დ ა ჭ ე რ ა
 __________ პარტნიორი